102 HLTK-BLAD PUBLICERADE

Nu ligger 102 ”gamla” HLTK-blad att läsa för den inbitne ”HLTK-aren” och för den inbitne ”idrottshistorikern”. För visst är det idrottshistoria att läsa om den snart 40-åriga klubben. Tyvärr saknar vi några nummer. Så om det finns några fler ”samlaridioter” än undertecknad och som råkar ha följande nummer så HÖR AV ER.
Nr 2 och 3 – 1989.
Nr 2 -1993.
Nr 4 – 1999 (osäker om det gavs ut något nr 4).
Medl.värvarblad – 2001 (samma osäkerhet här).
Medl.värvarblad – 2008.


Publicerad den

i kategorin