40:e ÅRSMÖTET

Klubben höll sitt 40:e årsmöte i veckan. 13 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Sedvanlig förhandlingar hölls och med följande att notera:
Hans Sandberg avgick efter fem år som sekreterare och till ny sekreterare valdes PeO Magnusson. Som ny styrelseledamot invaldes Madelene Persson. En förändring vad gäller hyra av grusbanan beslutades. Numera kostar det 30: / timme oavsett om man är medlem eller ej.


Publicerad den

i kategorin