ÅRSMÖTE 49

Med släppta restriktioner blev det tänkta digitala mötet ”analogt” i HLTK-stugan.

Styrelsen omvaldes i sin helhet. Bland kommitteerna gjordes en del justeringar.

Vid efterföljande fika ”avhandlades” ,förutom Ukrainakrig, -värmeförbrukningen i hallen är stor, -dränering av hallen på gång.

Styrelsen startar nu planeringen av 50-årsjubileet 2023.


Publicerad den

i kategorin