ÅRSMÖTET – 2014

Klubben höll sitt 41:a årsmöte gången torsdag. Två nya styrelsesuppleanter invaldes:
Matilda Spetz och Therese Karlsson. Avgående suppleanter var Alf Gustavsson och Madelene Persson. Ny i valberedningen blev Joakim Thuresson. Annars handlade mötet mycket om hur vi ska ”få ordning” på vår ekonomi. Vi har, som framgått i verksamhetsberättelsen, gått två år med förlust. Bort med telefonerna i hall/stuga, lite högre träningsavgifter, ny uppvärmning i hallen, ny belysning i hallen osv var några av förslagen som diskuterades.


Publicerad den

i kategorin