ÅRSMÖTET 2016

Klubben har hållit sitt 43:e årsmöte. Det skedde som vanligt i HLTK-stugan och denna gång stod Matilda för förtäringen. Uppslutningen var som brukligt – inte stor. Och som vanligt var det också ”lugna puckar” på mötet. Som ni kan läsa i verksamhetsberättelsen i HLTK-bladet så gör vi en rejäl ekonomisk förlust som förklaras med att vi lagt ut för värmeförändringar i hallen men ännu inte fått alla bidragen. Vad gäller ledarkrafterna så skedde några förändringar i styrelsen. Som nya suppleanter invaldes Martina Gjörloff Holm, Annika Larsson och Mats Persson. De ersatte Matilda Spets och Mikael Engström.


Publicerad den

i kategorin