HALLEN MÖGELSANERAD

Vad väl en del befarat med tanke på lukt i kläder så är det konstaterat att det finns mögel i hallen

Den 27/9 hade vi ute en tekniker från RISE (fd Provningsanstalten) som konstaterade mögelförekomst. Han redogjorde för de åtgärder som behövde vidtagas. Dessa är nu utförda. 

Fukt har transporterats i betongkantbalken uppåt. På ovansidan har vi isolerat och haft klossar av tryckimpregnerat som distanser. Dessa har fört fukten vidare.

Nu är allt borttaget på kantbalkarna och bollväggarnas nedre skiva med bakomvarande regelverk är borttaget. Se foto. 

Alla i träning har informerats. 

IMG_0372.JPG


Publicerad den

i kategorin