HLTK-bladet


Att vi har en klubbtidning kan vi tacka klubbens förste sekreterare, Bent Carlsson, för. Han var (är pensionerad) journalist och det var väl den professionen som gjorde att han vågade dra igång Bladet. På den tiden var det lite jobbigare att få fram en trycksak jämfört med idag.

De tre första åren var Bernt ensam redaktör. Han bodde i Falköping och tidningen trycktes i Skara.  1978 bildades en redaktionskommitte på tre personer, Anders Claesson, Lennart Johansson och Bernt. Lennart har, frånsett ett år, sedan dess varit ”tidningen” trogen. Något år senare tillkom Ola Andersson som distributör. 1978 fick också tidningen ny layout – texten skrevs på A4-sidor som förminskades till A5. Samma år fanns också det första fotografiet med. Det var sedan vanligt med foton men kvaliteten har varierat. Tryckort var numera Falköping.

1982 fick Bernt nya medarbetare: Jan Gabrielsson och Marie Edwardsson. Samtidigt genomgick Bladet sin största förändring. Årgång 8 hade 12 sidor mot tidigare fyra, sju sidor fylldes med reklam. Denna årgång blev Bents sista och därmed blev det kris i utgivningen. ”Försenad och nedläggningshotad” var huvudrubriken i nr 1 av årgång nio och på sista sidan förklarades ”tjänsterna” på redaktionen för lediga. Någon redaktionskommite blev aldrig vald på årsmötet. Chritina Olsson och Lennart Johansson hoppade emellertid in och trots bekymren kom fyra nummer ut även det året.

De följande åren ändrades redaktionskommitens sammansättning så gott som varje år. Lennart blev den sammanhållande länken med Tommy Jonsson, Marie Edwardsson, Monika Johansson (annonser), Eva Fransson, Susanne Löfstrand, Curt Idhage, Thomas Johansson i olika kommittekonstellationer.

Tidningen har framställts på de mest skiftande ställen – Berzeliigatan i Falköping, Lindvägen i Ulricehamn, Skogsvårdsstyrelsen i Borås, Bergsgärde i Grovare, Folkets Hus i Borås,  Creacon i Borås liksom på flera platser i Hökerum.

Skrivmaksin användes fram till 1987 då datorn tog över. Rubrikerna sattes i början på Ulricehamns Tidning och mellan -83 och -86 användes textmall. Mellan åren -90 och -93 skrevs tidningen på det något okonventionella sättet i ett ritprogram (Auto-Cad). Från -94 har ett vanligt ordbehandlingsprogram använts.

Tidningen kom ut med fyra nummer fram till 1986. Därefter har det varierat mellan tre och två nummer. Ett medlemsvärvarblad delades ut till hela gamla 52015:s  postområde i många år.

Numera kanske vi inte ska kalla HLTK-bladet för en tidning. Nr ett är information om medlemsavgiften och nummer två är verksamhetsberättelse + medlemsmatrikel. Vid speciella tillfällen antar något nummer dock formen av en ”tidning”

I slipsen vid sidan kan du alltså trycka fram varje årgång. Vi är lite stolta över att i princip alla nummer finns med. Endast två nummer (tror vi)  saknas. Skulle någon ”samlare”, mot förmodan, ha något av de saknade numren så hör väl vederbörande av sig får vi hoppas .