Anläggningarna

Klubbstugan

Vår klubbstuga var ursprungligen en bybastu som byggds kring 1940. När vi bildade klubben var verksamheten nerlagd och vi fick stugan av bastuföreningen. Efter total ombyggnad och lite tillbyggnad var klubbstugan klar 1978. Allt arbete var ideelt men vi fick ta ett banklån på 20000:- . Ove Bengtsson (Davis-Cup mästaren) var på besök 1979 och passade då på att inviga stugan.

Klubbstugan
Klubbrummet
Klubbrummet
Duschrum med bastun
Klubbstugan i skuggan av kyrkan

 Grusbanan

Grusbanan var klar 1977, fyra år efter att klubben bildats.

Grusbanan i Härna

Vi lånar och sköter nu också banan i Nitta.  Den tillhör Nitta IF.

Grusbanan i Nitta (ägs av Nitta IF)

HLTK-hallen

Tennishallen invigdes i januari 1985. Den föregicks av ett spännande politiskt spel innan vi fick det kommunala bidraget på 248 000:- Totalt kostade hallen runt 900 000:-. Numera är hallen ihopbyggd med Södra-Vinghallen.

Exteriör
Interiör
Teckning av hallen innan den byggdes ihop med Södra Vinghallen