LÄGET I KLUBBSTUGAN

Efter en hel del konversation med försäkringsbolag och entreprenör är nu arbetet med iordningställandet igång. Ungefär 350 kKr går renoveringen på och av den summan ska vi erlägga 130 kKr. Kostnaden blir så hög pga förhöjd självrisk (gammal vattenledning) och minskad ersättning (80 % !!) för gamla ytskikt. En förödande summa för vår lilla klubb så vi går in med en hel del eget arbete och kommer på så vis ner i kanske 50 kKr. Vi transporterar och förvarar lösöret, vi river, vi lägger mattor (ej våtrum), vi målar de nya ytorna och vi tar bort ett omklädningsrum. Rivningen och borttransporten gör ett pensionärsgäng. Resterande arbete hoppas vi få hjälp med av medlemmar och föräldrar. Vi har två år på oss att färdigställa.

Två fulla skåpbilar ner till Akåplast & Elast.
Pensionärsgänget (Ola, Lennart, Claes och Bengt bakom kameran)

Publicerad den

i kategorin