LÄS HLTK-BLADET

”Webmästaren” håller på med ett mastigt jobb. Alla HLTK-blad skall in på hemsidan var det tänkt. Rolig läsning för många, tror vi, och speciellt för dem som var med då Bladet utkom med 4 nr per år. Nu är det ju inte så längre och lite kan väl skyllas på hemsidan. Numera är ju årgångarna oftast endast ett nummer stort och innehållande bara årsberättelse och matrikel. Men vi är uppe i årgång 37 och Bladet fyller i alla fall den funktionen att det är enda kontakten vi har med alla våra medlemmar.
Det är ett digert arbete, som sagt. De flesta numren måste scannas in. Kvaliteten på vissa nummer är heller inte den bästa, men det hoppas vi att ni har överseende med.


Publicerad den

i kategorin