Några nya namn på årsmötet

HLTK höll sitt trettiosjunde årsmöte den 26/2. För första gången på många år var hela styrelsen inklusive suppleanter samlade. Sedvanliga förhandlingar hölls och några nya funktionärer invaldes. Som ny ordinarie styrelseledamot valdes Per Samuelsson. Nya i Ungdomssektionen blev Helena Lund, Johan Borgedahl och Karl Johansson. Valberedningen består numera av Carina Öman-Stenwall och Jene Gustavsson.


Publicerad den

i kategorin