Svensk Tennis Väst


har hållit sitt andra årsmöte. HLTK representerades av ordf. och vicen dvs Lennart och Sören Johansson. Lennart hedrades med ledarstipendiet ”Harry Claars minne”

Mer om årsmötet kan du läsa under ”Nyheter från Regionen”



Publicerad den

i kategorin