Grupperna hösten 2022

Måndag 14.00
Tr: Jan K
Henning Zetterberg 2013
Nils Cederlund 2013
William Hjortberg 2013
Felix Haldorsson 2013

Måndag 15.00
Tr: Jan K
Melvin Ullberg 2012
Alexander Strid 2012
Olle Andersson 2012
Henning Zetterberg 2013

Måndag 16.00
Tr: Jan K
William Dance 2010
Rasmus Borgh Bosvik 2011
Kevin Eiduks 2010
Gunnar Johansson 2008
Milo Carlberg 2010

Onsdag 14.00
Tr: Jan K
William Hjortberg 2013
Viktor Theil 2013
Sixten Bondesson 2013
Valter Nilsson 2013

Onsdag 15.00
Tr: Jan K
August Lennartsson 2011
Anton Bergstrand 2011
Ronja Östensson 2011
Naima Miklos 2011
Hanna Dance 2012

Onsdag 16.00
Tr: Jan K
Leo Arabäck 2010
Milton Cederlund 2011
Rasmus Borgh Bosvik 2011
William Dance 2010
Wilmer Gabrielsson 2011
Milo Carlberg 2010

Torsdag 14.00

Tr: Jan K

Alfred Lennartsson                  2014

Rian Säynäjäkangas                 2014

Isac Moore                                  2014

Milton Carlberg                         2014

Torsdag 15.00

Tr: Jan K

Axel Lennartsson                       2012

Axel Henricsson                        2012

Hugo Lindqvist Tjörnebrant    2012
Elvin Liljestrand                         2012

Ebbe Granath                             2012