Grupperna våren 2019


Måndag 14.00

Tr: Jan K

Ivar Höglund                  2010

William Dance               2010

Tage Henriksson            2010

Malte Sedin                    2009

 

Måndag 15.00

Tr: Jan K

Kerstin Johansson               2010

Alice Lindqvist                    2010

Ella Gustavsson                  2010

Ronja Östensson                2011

 

Måndag 16.00

Tr: Jan K

Nils Lennartsson              2008

Sam Bården                    2008

Tom Bergqvist                 2008

Erik Sturesson                 2007

Theo Bården                   2006

 

Måndag 19.00

Tr: Jan K

Emilia Henricsson           vux

Sofia Morsten                 vux

Julia Höglund                  vux

Emma Karlsson               vux

Caroline Väljemark         vux

 

Tisdag 14.00

Tr: Jan K

Tim Berglund                  2010

Alvin Ädehl                      2010

Leo Arabäck                    2010

Kevin Eiduks                    2010

 

Ändrad 190125

Tisdag 15.00

Tr: Jan K

Emile KatarincekRochat  2008

Elias Gustafsson              2008

Elias Ternander               2007

Gunnar Johansson           2008

Alex Hussein Alnajar       2008

Kevin Carlsson                 2007

 

Tisdag 16.00

Tr: Jan K

Robin Östensson             2006

Axel Magnusson              2006

Lucas Bergman               2006

Theo Bården                   2006

 

Onsdag 14.00

Tr: Jan K

Liam Lilja                        2011

Walter Björling               2011

Jonathan Botzet              2011

August Lennartsson         2011

 

Onsdag 15.00

Tr: Jan K

Sam Bården                    2008

Nils Lennartsson              2008

Tom Bergqvist                 2008

Emile KatarincekRochat  2008

Erik Sturesson                 2007

 

Torsdag 16.00

Tr: Lennart J

Theo Bården                  2006

Erik Sturesson                2007

Anton Grönberg             2006

Sam Bården                   2008

Tom Bergqvist                 2008